Resdagboken

Håller mina förbättringsförslag?

lördag 19 januari 2013 Ouagadougou, Centre, Burkina Faso
  • 497 Visningar
  • 0 Kommentarer
Rapportera

Ett hus på 100 kvadratmeter kostar 10 miljoner! (Burkinafranc. Det motsvarar 140 000 kronor.) Det är inte lätt att kosta på en förbättring av inomhusklimatet. Håller mina förbättringsförslag?

Jag har idag jobbat med projektbeskrivningen. Här kommer inledningen (för den som är intresserad):

"Lågenergibyggnader i Burkina Faso
Bra inomhusklimat i nya och befintliga byggnader

Bakgrund

Burkina Faso är ett land i Västafrika med ca 15 miljoner invånare. Hu-vudstaden är Ouagadougou med ca 2 milj invånare. Landet har ingen egen hamn utan utrikeshandeln sker via Benin, Togo, Ghana och Elfenbenskusten. Det tidigare namnet var Övre Volta.

Den ekonomiska utvecklingen i landet är stark. Många människor flyttar in till städerna och bebyggelsen växer. I takt med att ekonomin blir bättre efterfrågar människorna högre standard och större komfort i sina hus. De globala klimatförändringarna påverkar också Burkina Faso i hög ut-sträckning och temperaturen stiger mer här än på andra ställen i världen.

Luftkonditionering blir mer och mer vanligt. Burkina Fasos elförsörjning är idag helt beroende av elimport och kostnaderna för elimporten är stor. Förutom att utveckla lokal elförsörjning med till exempel solceller kan man också minska elberoendet genom att göra bebyggelsen effektivare.Syfte

Projektets syfte är att genomföra komfortabel bebyggelse för bostäder och lokaler med minimal energianvändning i Burkina Faso. Man minimerar värmetransporterna genom byggnadens skal och huset ventileras med återvinning av värmen i luften. I både varma och kalla klimat används mycket lite energi för att ha ett behagligt inomhusklimat. Detta är känd, enkel teknik som används i Passivhus. Energianvändningen för uppvärmning och för luftkonditionering minskas med 80 %.

Ventilation av husen innebär att man får renare luft. Utomhusdamm kan filtreras eller sedimentera i kanaler för tilluften. Under de torra och varma perioderna får man mindre hälsoproblem.

Globalt använder bebyggelsen 40 % av energin och står för 50 % av växthusgaserna. Projektet minskar koldioxidutsläppen och klimatföränd-ringarna.

Projektet avser att ge en ny standard för byggandet i Burkina Faso som också kan användas i den befintliga bebyggelsen vid renovering. Projektet kan också innebära nya industrier och verksamheter. Internationell spridning i Afrika och andra länder är möjlig.

Demonstrationshus

För att sprida möjligheten till energieffektivt byggande skall demonstra-tionshus byggas. I fas 1 byggs två friliggande bostadshus, ett i Ouaga på landsbygden, ett nära tekniska högskolan EFP – TP. I fas 2 skall bo-stadshus byggas i större skala i olika kommuner i Burkina Faso för att få geografisk spridning. Dessutom skall en större byggnad (planerat kontor - konferensanläggning för tekniska ministeriet) uppföras.Utgångspunkter:

Fysik

Temperaturen i marken är mer konstant än lufttemperaturen över dygnet. Längre ned i marken utjämnas temperaturen över året. Detta kan utnytt-jas för att sänka temperaturen i en byggnad, så att den blir svalare under varma perioder. Förutsättningen är att värmetransporten över byggna-dens skal är litet och att luftväxlingen kontrolleras. Den friska luften kyls i en kanal som går genom den svala marken.


Byggnadstradition

Den traditionella bebyggelsen i Burkina Faso är runda hus med tjocka väggar av torkad jord uppblandad med halm. Taket är gjort av blad från växter eller halm. Husen är både svala, välisolerade och komfortabla. Den moderna bostadsbebyggelsen består av rektangulära hus murade med block av cement och sand och tak av korrugerad plåt på träreglar. Taken fungerar som solfångare och höjer temperaturen inomhus.

Ekonomi

Byggandet innebär en sänkning av energianvändningen för luftkonditionering. Detta innebär att de extra investeringskostnaderna för att isolera husen och sätta täta fönster samt gräva en tilluftsledning återbetalas på kort tid. I hus utan elkostnader för luftkonditionering blir det en merkostnad för högre komfort.

Avsikten är att konventionella byggmaterial skall användas."

Orkade Ni läsa?

Hans Eek
Senast aktiv - från Ouagadougou, Centre, Burkina Faso
subscribe

Få uppdateringar via e-post

Ange ditt namn och e-postadress för att få ett mail när medlemmarna du följer uppdaterar sin resa.

Close

Logga in med Facebook

Glömt ditt lösenord? Bli medlem
Close

Bli medlem