Användarvillkor & Integritetspolicy

Tänk på att publicering på www.resdagboken.se (”webbplatsen”) kan få stor genomslagskraft. Du som skriver inlägg eller laddar upp material har ett stort ansvar och därför är det viktigt att du läser igenom dessa villkor och regler ordentligt.

1. Medlemskap

För att kunna skriva inlägg eller ladda upp material på Resdagboken krävs det att du är medlem. Medlem blir du genom att fylla i medlemsformuläret.

Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som medlem.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta Resdagboken.

2. Ansvar

Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på webbplatsen och du måste följa våra regler och villkor. Webbplatsen förhandsgranskar inte inlägg eller bilder och de omfattas inte av utgivaransvar. Det innebär också att du inte har det meddelarskydd som annars gäller vid utgivaransvar.

3. Vilket material får jag publicera?

Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller goda seder. Du får alltså inte:

 • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
 • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
 • göra inlägg eller ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

Den som begår lagbrott på webbplatsen eller i någon av Resdagbokens tjänster kommer vi att polisanmäla.

Iakttag vanlig nät-etikett - håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Följ dessa regler:

 • Håll dig till ämnet.
 • Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet.
 • Vi tillåter inte länkning till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte. Vi tar inget ansvar för vad som finns på externa webbplatser.
 • Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
 • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Du får inte använda våra tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.
 • Inlägg eller filmer ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.

Bilder och filmer kräver lite extra eftertanke.

 • Du måste ha upphovsrätten till text, bilder eller till det material du använder i filmer. Har du inte det måste du först fråga den som har upphovsrätten om du får publicera materialet.
 • Genom att sända in material till Resdagboken garanterar du att du har upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.
 • Visa respekt för folks privatliv. Fråga folk om de vill vara med på bild. Du måste se till att medverkande personer har samtyckt till publicering.

Resdagboken förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg, bilder och filmer som strider mot dessa regler och mot god ton. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av medlemmen.

Du är också skyldig att hålla Resdagboken skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av Resdagbokens nyttjande av det material du skickar in till webbplatsen.

4. Upphovsrätt m m

Det är du som har upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material du skriver eller laddar upp.

Genom detta avtal godkänner du att Resdagboken får rätt att lagra och publicera ditt material, både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick.

5. Uppgifter du lämnar om dig själv

Ditt namn, e-post adress och användarnamn kommer vara sökbart på sajten. Vill du inte vara sökbar via sökmotorer kan du ändra detta i dina inställningar, du kommer dock fortfarande vara sökbar inom sajten.

När du blir medlem får du välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett betryggande sätt. Dessa får inte avslöjas för obehöriga. Du ansvarar för annans obehöriga användande.

6. Brott mot villkoren

Resdagboken har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig som medlem om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Resdagboken på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Resdagboken för all skada som du åsamkat Resdagboken i anledning av brott mot villkoren.

Detta innebär exempelvis att Resdagboken kan utesluta dig om det framkommer att du inte innehar erforderliga rättigheter till det av dig insända materialet, eller om du är under 18 år och inte har målsmans tillstånd att vara medlem. Resdagboken har vidare rätt att utesluta dig om du har uppgett oriktiga uppgifter vid ansökan om medlemskap.

7. Personuppgifter

Swecompetence AB är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

När du registrerar dig samlar vi in uppgifter som användarnamn, födelsedatum mm. Dessa uppgifter är till för att göra det lättare för dina nära och kära att hitta dig samt att andra medlemmar på sajten skall kunna veta vem det är dom interagerar med.

Du kan själv välja att uppdatera med vilka platser du har besökt samt vart du är just nu.

Om du laddar upp bilder eller postar inlägg som är taggade med geografiska positioner lagrar vi detta i din profil.

När du loggar in, skriver inlägg, laddar upp bilder mm. spara vi din IP-adress för att kunna lokalisera dig.

När du berättar vart du är så kan vi komplettera uppgifterna med uppgifter från tredje part som Google Maps.

Vad använder vi uppgiferna till?

Vi använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig samt att låta din profil och dina inlägg vara tillgängliga för andra medlemmar att söka på.

Platserna som du besökt lagrar vi för att kunna visa din profil för andra medlemmar som besöker eller planerar att besöka denna plats. Det gör det lättare att avgöra vilken typ av resenärer som åker till en viss destination och vad dom gjort där.

När du skriver meddelanden till andra användare lagrar vi dina personuppgifter för att den du skriver till skall kunna se vem det är som skriver.

Dina personuppgifter används som en del i aggregerad information som vi kan dela med oss av till annonsörer, det kan t.ex. vara information som att vi har ett visst antal medlemmar i en viss ålder som besökt en viss plats.

Hur länge sparar vi personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna under hela den tid du är medlem samt i 6 månader efter att du avslutat ditt medlemskap, därefter raderas uppgifterna permanent.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur vi använder dina personuppgifter.

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter, detta kan du göra från din sida när du är inloggad.

Du kan ha rätt att radera dina uppgifter. Du kan göra detta som inloggad medlem.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter. Detta är begränsat till ditt användarkonto.

Till vem kan mina personuppgifter lämnas ut?

Vi lämnar generellt inte ut dina personuppgifter till tredje part. Vi tar dock hjälp av leverantörer för att kunna leverera epostmeddelanden, för att kunna leverera epostmeddelanden till dig delar vi med oss av just din epostaddress för just detta ändamål.

Om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut några uppgifter till myndigheter för att hjälpa till i en pågående brottsutredning kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till t.ex. Polisen.

Resdagboken lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av webbplatsen. Resdagboken behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Resdagboken är personuppgiftsansvarig.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Resdagboken behandlar dina personuppgifter.

Vidare samtycker du till att Resdagboken kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Resdagbokens produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners. Du samtycker vidare till att Resdagboken lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Resdagboken i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av webbplatsen. Resdagboken kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

8. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Resdagbokens ansvar. Resdagboken lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m m som tillhandahålls av eller genom Resdagboken på webbplatsen. Resdagboken lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Resdagboken ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Resdagboken eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Resdagboken för brottsliga gärningar som begås med användning av webbplatsen såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Resdagboken svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av webbplatsen.

Resdagboken svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, webbplatsen och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om Resdagboken orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

9. Ändring av villkor

Resdagboken har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Resdagboken informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja webbplatsen efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

10. Kontakt

Skicka brev till:

Swecompetence AB
KIVRA: 556840-4858
106 31 Stockholm

Organisationsnummer: 556840-4858